Historisk arkiv

Korndyrking i nord

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Landbruksarealene i Nord-Norge er best egnet til å dyrke gras til dyrefôr, men det er også fullt mulig å dyrke korn. Bygg er den kornsorten som passer best med låge temperaturer og kort veksttid.

Tidligere var det helt vanlig å dyrke bygg i nord, men etter andre verdenskrig har korndyrkingen i Nord-Norge gått sterkt tilbake, både av politiske og økonomiske årsaker. Det har ført til at foredlingsarbeidet på nordlige kornsorter har stoppet opp, og viktig kunnskap og infrastruktur har gått tapt. Nå er det kun få bønder i regionen som dyrker korn. Nå gir økende temperaturer og lengre vekstsesong større muligheter for å dyrke korn i Nord-Norge.

Dønnesbygg.
Dønnesbygg er en landsort utviklet på tradisjonelt vis på Helgeland. Foto: Hilde Halland, NIBIO

Lokale råvarer på menyen

Kornet kan brukes direkte som menneskemat, for eksempel til flatbrødbaking, eller det kan brukes som dyrefôr. Interessen for bruk av lokalt dyrket bygg til malt øker og har resultert i flere øltyper laget av lokal malt på det norske markedet.

Forskerne i NIBIO har tatt det nordnorske bygget til et bryggeri i Tromsø. Hensikten har vært å teste hvordan et nordnorsk bygg gjør seg som ingrediens hos verdens nordligste bryggeri.

Iskra

De siste årene har forskerne prøvd ut ulike kornsorter som kan egne seg til dyrking i nord. De har fått gode resultater med den islandske sorten Iskra. Også noen finske sorter har vist seg lovende.

Tresking av korn.
- Vi har nesten glemt at det går an å dyrke korn på egnede arealer i nord. Foto: Sigridur Dalmannsdottir, NIBIO