Historisk arkiv

Endringer i viltloven – Utvidet bruk av kunstig lys ved jakt på villsvin

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Regjeringen har i dag sendt over til Stortinget en lovproposisjon om endringer i viltloven § 20 tredje ledd. Endringene innebærer at det åpnes for utvidet bruk av kunstig lys (herunder nattoptikk) ved jakt på villsvin.

Det er bred enighet blant forskningsmiljøer, svinenæring og offentlig forvaltning om at nødvendige tiltak for å redusere villsvinbestanden må på plass raskt. Villsvin bidrar til spredning av afrikansk svinepest i Europa, og et eventuelt utbrudd av afrikansk svinepest i Norge vil ha store samfunnsmessige konsekvenser.  

– Jeg mener at utvidet bruk av kunstig lys er et nødvendig tiltak for å oppnå en mer effektiv jakt på villsvin – og det haster, sier landbruks- og matminister Olaug Bollestad.

Regjeringen har et mål om færrest mulig villsvin spredt over et minst mulig område. Endringene som går fram av lovproposisjonen bygger opp under dette målet.

Endringene i viltloven vil i hovedsak gå ut på at alle former for kunstig lys, både synlig lys (blant annet lommelykt) og nattoptikk (blant annet termiske siktemidler og kikkerter), kan benyttes ved ordinær jakt på villsvin. Slik bruk forutsetter at jakten foregår i åpent terreng eller ved åteplass. I tillegg åpnes det for bruk av kunstig lys ved ettersøk av påskutt villsvin. Lovproposisjonen omtaler også hva som menes med kunstig lys.

Landbruks- og matdepartementet og Klima- og miljødepartementet har startet et arbeid med mål om å gjennomgå og modernisere hele viltloven. Dette er imidlertid et omfattende lovarbeid som vil foregå over en lengre periode.

Villsvin i skogen.
Regjeringen foreslår i en lovproposisjon om endringer i viltloven. Endringene innebærer at det åpnes for utvidet bruk av kunstig lys ved jakt på villsvin. Foto: Rolf Schmidbauer/Unsplash