Historisk arkiv

Økt salg av reinkjøtt

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Sammenlignet med fjorårets vintersesong har salget av reinkjøtt i forbrukermarkedet økt. Markedssituasjonen for reinkjøtt er god og prisen til reineier har gått opp. Under pandemien har salget av reinkjøtt i hotell og restaurantmarkedet vært sviktende. Imidlertid har det vært en markant økning i forbrukermarkedet.

– Under pandemien har forbrukerne valgt å lage mer mat hjemme. Dette har gitt positive utslag på salget av reinkjøtt. Jeg finner det interessant at salget i forbrukermarkedet har økt, og framover er det viktig at det arbeides aktivt for å holde reinkjøttets posisjon i markedet, sier landbruks- og matminister Olaug Bollestad.

Siden 2010 har Markedsutvalget for reinkjøtt jobbet for reinkjøttets posisjon i markedet. På de drøye ti årene som er gått siden etableringen, har det skjedd mye i næringen, men også på distribusjonssiden og hos forbruker.

Flatbiff av rein.
Reinens diett, som hovedsakelig består av viltvoksende planter, gjør at reinkjøtt er et smakfullt og eksklusivt bidrag til matmangfoldet i Norge. Foto: Markedsutvalget for reinkjøtt / Eva Brænd

I 2020 gjennomførte Skuterud Kløvstad AS en markedsanalyse på oppdrag for Markedsutvalget for reinkjøtt. Under årets reinkjøttkonferanse som ble avholdt 20. – 22. april ble funnene fra markedsanalysen presentert.

Analysen avdekket bl.a. at ønsket om å spise mer reinkjøtt er stort. Videre at kunnskapen om reinkjøttet er lavt i den norske befolkning. Dette gjelder hvor man får tak i reinkjøtt og hvordan det tilberedes, og ikke minst hvordan reindriftsnæringen foregår i Norge.

– Når man skal drive markedsføring av reinkjøtt er det viktig å ha solid kunnskap om forbrukerne. Markedsanalysen som nå er gjennomført vil være et sentralt underlag for Markedsutvalget for reinkjøtt sitt veivalg fremover, sier Olaug Bollestad.