Historisk arkiv

Brexit og grønt-kvoter

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Det har kommet spørsmål om frihandelsavtalen med Storbritannia og utfordringer som kvotene kan gi for grøntsektoren. Grøntkvotene gis i hovedsak på produkter der EU allerede har kvoter, og som i dag i liten grad utnyttes. Det er derfor misvisende når det skapes et inntrykk av at importen på de aktuelle produktene vil øke med 15-20 prosent.

Det eneste som vil kunne påvirke norsk produksjon i grøntsektoren, er kvoten på 60 tonn ferske jordbær i norsk sesong,  og to blomsterkvoter på til sammen 3,4 millioner kroner.