Historisk arkiv

Endringer i viltloven - Nattoptikk tillates ved jakt på villsvin

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Stortinget har i dag behandlet et lovforslag fra Landbruks- og matdepartementet som åpner for utvidet bruk av kunstig lys, herunder nattoptikk, ved jakt på villsvin.

Regjeringen har et mål om færrest mulig villsvin spredt over et minst mulig område. Villsvin bidrar til spredning av afrikansk svinepest i Europa. Et eventuelt utbrudd av afrikansk svinepest i Norge vil ha store samfunnsmessige konsekvenser. Lovforslaget som Stortinget i dag har vedtatt vil redusere risikoen for spredning av afrikansk svinepest i Norge, og ha stor betydning for svinenæringa som et forebyggende tiltak. Færre villsvin vil bidra til å redusere skader på jordbruksareal, og redusere risikoen for trafikkpåkjørsler.

– Villsvin er i hovedsak nattaktive. Utvidet bruk av kunstig lys vil derfor legge til rette for en mer effektiv jakt på villsvin og en raskere bestandsreduksjon, sier landbruks- og matminister Olaug V. Bollestad.

Utgangspunktet i viltloven er at bruk av kunstig lys i jaktøyemed er forbudt, med mindre det er gitt særskilt unntak for slik bruk. Endringen av viltloven § 20 går i hovedsak ut på at alle former for kunstig lys - også nattoptikk, kan benyttes ved jakt på villsvin. I tillegg innebærer lovendringen at det åpnes for bruk av kunstig lys ved ettersøk av påskutt villsvin tilsvarende som for ettersøk av påskutt hjortevilt.

Lovendringen inneholder visse begrensninger knyttet til bruken. Bruk av kunstig lys ved jakt på villsvin forutsetter at jakten foregår i åpent terreng eller ved åteplass.

Villsvin.
Lovforslaget som Stortinget i dag har vedtatt vil redusere risikoen for spredning av afrikansk svinepest i Norge. Foto: Colourbox