Historisk arkiv

Bekrefter atypisk skrantesjuke på hjort i Etne

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Endelige prøvesvar viser at hjorten som ble felt under jakt i Etne hadde atypisk skrantesjuke. –Dette er en variant av skrantesjuke som vi regner som ikke-smittsom. Det er en god nyhet, sier Anne Marie Jahr, seksjonssjef dyrehelse i Mattilsynet.