Historisk arkiv

Infomøte om handelsavtale mellom USA og EU

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Nærings- og fiskeridepartementet

Norges viktigste samarbeidspartnere forhandler om en frihandelsavtale. Hvilke konsekvenser har det for Norge?

Norges viktigste samarbeidspartnere forhandler om en frihandelsavtale. Hvilke konsekvenser har det for Norge? 

EU og USA er i forhandlinger om et transatlantisk handels- og investeringspartnerskap (TTIP). De er våre viktigste samarbeidspartnere. Forhandlingsprosessen er derfor viktig for Norge. 

Næringsminister Monica Mæland og statsråd for EØS-saker og forholdet til EU Vidar Helgesen inviterer derfor til informasjonsmøte, fredag 4. april kl. 12.

Sommeren 2013 nedsatte Nærings- og handelsdepartementet en interdepartemental arbeidsgruppe for å vurdere hvilke konsekvenser TTIP vil ha for Norge, og hvordan norske interesser best kan ivaretas. Resultatet er en rapport som nå blir offentliggjort.

Sted: Litteraturhuset, sal Wergeland.

Tid: 4. april kl. 12-13.

 

Påmelding til Bjørg Molstad, bem@nfd.dep.no, innen torsdag 3. april kl 12.<p>