Historisk arkiv

Diskuterte klima og miljø

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Nærings- og fiskeridepartementet

Klima og miljø var tema på Kompetanseforums møte i midten av juni.

Kompetanseforum er en møteplass mellom frivillige organisasjoner og eierdepartementene som forvalter statens direkte eierskap i selskaper. Forumet tar opp forskjellige problemstillinger innen samfunnsansvar. Målet er å øke eierdepartementenes kunnskap om de utfordringene selskapene står overfor.

Følgende spørsmål ble tatt opp på Kompetanseforums møte 15. juni:

  1. Hvordan er staten gjennom eierskapet i selskaper eksponert for klimarelatert risiko?
  2. I hvilken grad oppfyller selskapene der staten har eierandeler forventningene om å være bransjeledende innenfor miljø og klima?
  3. Hvordan bør staten som eier forholde seg til slik risiko i selskapene, og hvordan følge opp resultater av en kartlegging av selskapenes eksponering og arbeid innenfor etablert rolledeling mellom eier og styre.

Fra organisasjonene møtte representanter for WWF, FIVAS og Norsk Folkehjelp (alle representanter fra ForUM-fellesskapet), Zero, Initiativ for Etisk Handel, Røde Kors, Fellesforbundet og Caritas. Eierdepartementene var representert ved Nærings- og fiskeridepartementet, Utenriksdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Samferdselsdepartementet og Forsvarsdepartementet.

Statssekretær Lars Jacob Hiim (H) i Nærings- og fiskeridepartementet, Arvid Solheim fra ForUM,  næringslivskontakt Svein Erik Figved i WWF og Zero-leder Marius Holm holdt innlegg.

Det legges opp til nytt møte i Kompetanseforum høsten 2015.