Historisk arkiv

Enighet med Kina om laks

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Nærings- og fiskeridepartementet

Kina og Norge er blitt enige om nye attestformuleringer som gjør at eksporten av laks til Kina kan opprettholdes.

- Etter en konstruktiv dialog mellom norske og kinesiske myndigheter den siste måneden er vi nå enige om en attest.  Dette er jeg svært tilfreds med. Det betyr at eksporten av laks til Kina kan fortsette, sier fiskeriminister Elisabeth Aspaker

Kinesiske veterinærmyndigheter varslet 18. mars stans i import av laks fra fylkene Sør-Trøndelag, Nordland og Troms grunnet funn av laksesykdommen ILA. Samtidig krevde de garantier i norske eksportattester på at fisken ikke kommer fra lokaliteter som er båndlagt på grunn av ILA og PD. Kravet skulle gjelde fra 18. april.

- Det er fremdeles utfordringer for handelen med laks mellom Norge og Kina. Vi må derfor være forbredt på at situasjon vil være vanskelig og delvis uforutsigbar i overskuelig fremtid, sier Aspaker

Eksportstoppen for laks fra slakterier i Sør-Trøndelag, Nordland og Troms gjelder dessverre fremdeles.