Historisk arkiv

Ny Altinn-strategi på høring

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Nærings- og fiskeridepartementet

En ny langsiktig strategi for Altinn er nå sendt ut på høring. Dette er en mer offensiv strategi som satser på flere digitale tjenester for flere mennesker.

Strategien er sendt ut på høring med frist 11. mars 2016. Se lenke her. 

– Altinn har vært en suksess som vekker internasjonal oppsikt. Vi må fortsette å bruke Altinn for å digitalisere og forenkle Norge. Den nye strategien er tydeligere på at Brønnøysundregistrene skal samarbeide med andre offentlig virksomheter og IKT-næringen for å få til nettopp denne forenklingen, sier næringsminister Monica Mæland.

Brønnøysundregistrene har foreslått den nye strategien på oppdrag fra Nærings- og fiskeridepartementet. Altinn skal fortsette å være en moderne teknisk plattform for utvikling av digitale tjenester og oppfylle brukernes og det offentliges krav til nye løsninger.

Den nye strategien gjør det tydelig at Altinn skal være for alle. Dette innebærer blant annet en satsing på flere tjenester for innbyggere, og at kommunene skal bruke Altinn i større grad enn i dag.

– For at Altinn skal være en løsning i toppsjiktet må vi fortsette å videreutvikle plattformen og samarbeidet. Jeg håper på å motta mange gode synspunkter og innspill om dette, sier Mæland.

I den nye strategien legges det opp til at Altinn i større grad skal være en pådriver for digitalisering, slik at brukerne heller kan bruke tiden sin på å skape verdier enn på å fylle ut skjemaer.

– Altinn er et viktig verktøy for at bedrifter og privatpersoner bare skal behøve å rapportere samme informasjon én gang til det offentlige. Her er det er store potensielle gevinster, sier Mæland.

Fakta om Altinn:

 • 3,4 millioner privatpersoner har åpnet selvangivelsen sin i Altinn i 2015
 • Nær alle bedrifter bruker Altinn til sentrale innrapporteringer
 • 42 etater, kommuner og fylkeskommuner deltar i Altinn-samarbeidet
 • Om lag 80 fagsystemer har direkte integrasjon mot Altinn
 • Altinn inneholder informasjon om å etablere og drive bedrift og oversikt over alle statlige støtteordninger til næringslivet
 • I strategien beskriver fire satsningsområder for Altinn de neste ti årene:
  • Brukerorientering
  • Støtte til myndighetsutøvelse
  • Samhandling
  • Innovasjon og næringsutvikling.