Historisk arkiv

Nyheter

Ny rapport om verdien av norsk reiseliv

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Nærings- og fiskeridepartementet

Den nye verdiskapingsanalysen viser at norsk reiseliv skaper verdier for 70 milliarder kroner i året. Nå forventes det at både nordmenn og utlendinger vil feriere mer i Norge. Men veksten i reiselivet kommer ikke av seg selv.

Regjeringen ønsker å føre en reiselivspolitikk som virker og hvor tiltakene faktisk gir effekt. For å gjøre dette trenger vi mer kunnskap. Derfor har næringsminister Monica Mæland bestilt en verdiskapingsanalyse av norsk reiseliv. I dag fikk hun rapporten, utarbeidet av Menon Business Economics, i samarbeid med Høgskolen i Buskerud og Vestfold.

Verdiskapingsanalyse for reiselivet (faksimile).

– Vi trenger mer kunnskap om norsk reiseliv for å utvikle en ny reiselivspolitikk som kan styrke næringens konkurransekraft. Reiselivet må utvikle seg videre og bli en næring for fremtiden. Det handler om mer enn overnatting, transport, servering, opplevelser og markedsføring, sier næringsminister Monica Mæland.

Frem til 2003 vokste verdiskapingen i reiselivet omtrent like fort som fastlandsøkonomien, men etter 2003 har veksten vært lavere. Hovedårsaken er tapt konkurranseevne i internasjonale markeder. Nordmenn drar stadig oftere på ferie utenfor Norge og utlendinger kommer i mindre grad på ferie i Norge.

– Rapporten hevder vi kan forvente at både nordmenn og utlendinger vil feriere mer i Norge i årene som kommer. Reiseliv står i dag for fem prosent av verdiskapingen i norsk næringsliv. Det er ingen tvil om at vi må hevde oss i konkurranse med reisemål i andre land. Reiselivets konkurranseevne handler om innhold, tilgjengelighet og pris, sier Mæland.

Les hele rapporten her (pdf).

Noen funn fra rapporten:

  • Det norske reiselivsproduktet har blitt vesentlig dyrere sammenlignet med konkurrentland, som følge av høyere lønnsnivå, innenlandske priser og sterk valuta.
  • Tilgjengeligheten til det norske reiselivsproduktet har blitt vesentlig styrket som følge av direkte lavprisfly til utlandet. Hovedeffekten har vært at utenlandske reisemål har blitt mer tilgjengelige for nordmenn.
  • Det norske reiselivsproduktet har blitt vesentlig styrket i senere år. Det har vært høy innovasjon og økt bredde i opplevelsesbransjen, økt kvalitet og variasjon i serveringsbransjen, nye, innovative og spesialiserte overnattingsformer.
  • Med vekst i økonomien på linje med andre europeiske land, vil norsk reiseliv styrke den kostnadsmessige konkurranseevnen. Kombinert med positiv utvikling i både innhold og tilgjengelighet er det grunn til å forvente at både nordmenn og utlendinger vil feriere mer i Norge.
  • Myndighetene benytter i dag en lang rekke virkemidler for å styrke den norske reiselivsnæringens verdiskaping. Virkemidlene bør rettes mot deler av næringen hvor det foreligger markedssvikt og hvor den samfunnsøkonomiske gevinsten av virkemidlene er større enn kostnadene. Koordineringssvikt og gratispassasjerproblemer knyttet til fellesgoder er den viktigste formen for markedssvikt i reiselivsnæringen.

Fakta om reiselivsnæringen:

  • Norsk reiselivsnæring har nesten 140 000 ansatte.
  • Samlet årlig verdiskaping er på nesten 70 milliarder kroner.
  • Reiseliv står for fem prosent av verdiskapingen i norsk næringsliv.
  • Næringen har fem hovedbransjer: opplevelser, servering, overnatting, transport og formidling.
  • Transport er størst målt i verdiskaping, med nesten halvparten av næringens samlede verdiskaping. Opplevelsessektoren har hatt størst vekst i verdiskaping. Servering er størst målt i antall ansatte, med nesten 50 000 ansatte.

Les hele rapporten her (pdf).