Historisk arkiv

Sjøfartsdirektør for seks nye år

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Nærings- og fiskeridepartementet

Olav Akselsen ble i statsråd i dag gjenoppnevnt til sjøfartsdirektør for ny åremålsperiode.

Olav Akselsen har som sjøfartsdirektør de siste seks årene gjort en svært god innsats for den maritime næringen, blant annet gjennom modernisering av Sjøfartsdirektoratets IT-tjenester og forenkling av det maritime regelverket. Det er derfor gledelig at han fortsetter som sjøfartsdirektør i Sjøfartsdirektoratet sier næringsminister Monica Mæland.

Sjøfartsdirektoratet arbeider for å oppnå høy sikkerhet til sjøs for liv, helse, fartøy og miljø. Direktoratet er sentral i oppfølgingen av regjeringens maritime politikk, og har en viktig rolle både i internasjonalt og nasjonalt arbeid med utvikling og gjennomføring av regelverk og tiltak for å styrke kvalitetsskipsfart og bedre miljø. Olav Akselsen har også ledererfaring fra flere stortingskomiteer og som statsråd.

Les mer på Sjøfartsdirektoratets nettsider.