Historisk arkiv

Åpent høringsmøte for kvoteutvalget

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Nærings- og fiskeridepartementet

Kvoteutvalget skal se på hvordan kvotesystemet bør innrettes for framtiden. Utvalget inviterer til et åpent høringsmøte for å få innspill til arbeidet.

For å få innspill til arbeidet vil det arrangeres et høringsmøte 15. mars, hos Nærings- og fiskeridepartementet i Kongens gate 8. Møtet varer fra 11:30 til 15:30.

Relevante organisasjoner som tegner seg opp på forhånd gis inntil 10 minutter til å fremme sitt syn på tema innenfor utvalgets mandat.

Det legges opp til en bolk på slutten av møtet der ordet gis fritt, så enkeltpersoner og enkeltselskap kan holde et innlegg på inntil tre minutter.

Høringsmøtet er åpent, men de organisasjonene som ønsker å holde et innlegg må gi beskjed om dette senest onsdag 9. mars.

Vi ber også om at andre som ønsker å delta uten å holde innlegg gir beskjed om dette.

For påmelding og påtegning, send epost til kpv@nfd.dep.no senest onsdag 9. mars.

Mandat for utvalget finnes her.