Historisk arkiv

Ny styreleder og nye styremedlemmer i Statkraft

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Nærings- og fiskeridepartementet

I foretaksmøte (tilsvarende generalforsamling i aksjeselskap) i dag ble det valgt nytt styre for Statkraft med Thorhild Widvey som styreleder. I tillegg trer Peter Mellbye, Helene Biström og Bengt Ekenstierna inn som nye aksjonærvalgte medlemmer.

- Jeg er svært glad for at Thorhild Widvey og de øvrige styremedlemmene har takket ja til å tre inn i styret. Widvey har solid leder- og styreerfaring, og hun kjenner energimarkedet godt. Sammen med Halvor Stenstadvold og Hilde Drønen vil Widvey og de nye styremedlemmene Peter Mellbye, Helene Biström og Bengt Ekenstierna bidra til et meget kompetent styre med tung ledererfaring, god innsikt i norsk nærings- og samfunnsliv, samt betydelig kraft- og energikompetanse, sier næringsminister Monica Mæland (H).

- Endringene skjer etter en helhetlig vurdering, og vil gjøre styret godt rustet til å videreutvikle Statkraft i tiden framover, sier Mæland.

Thorhild Widvey var kulturminister fra 2013 – 2015, og har tidligere vært profesjonelt styremedlem i en rekke virksomheter, blant annet har hun vært styreleder i Pharmaq, nestleder i styrene for International Research Institute of Stavanger og Tromsø 2018, samt styremedlem i blant annet Hitec Vision og Aker Drilling. Hun er i dag styremedlem i Kværner. Widvey var olje- og energiminister i perioden 2004 – 2005 og har erfaring som statssekretær i Utenriksdepartementet og Fiskeridepartementet.

- Statkraft er Europas største produsent av fornybar energi og et ledende selskap innen kraft internasjonalt. Jeg ser frem til å bidra til å videreføre Statkrafts unike posisjon i kraftmarkedet. Som ny styreleder vil jeg sette meg grundig inn i selskapet, og jeg gleder meg til å bli kjent med styret og ledelsen, sier Thorhild Widvey.

Olav Fjell, Berit Rødseth og Elisabeth Morthen ble under foretaksmøtet takket av for god innsats og verdifulle bidrag som henholdsvis styreleder, nestleder og styremedlem i Statkraft. 

Etter foretaksmøte ser styret i Statkraft SF slik ut:
Styreleder Thorhild Widvey (aksjonærvalgt)
Nestleder i styret Halvor Stenstadvold (aksjonærvalgt)
Hilde Drønen (aksjonærvalgt)
Peter Mellbye (aksjonærvalgt)
Helene Biström (aksjonærvalgt)
Bengt Ekenstierna (aksjonærvalgt)
Vilde Eriksen Bjerknes (ansattvalgt styremedlem)
Asbjørn Sevlejordet (ansattvalgt styremedlem)
Thorbjørn Holøs (ansattvalgt styremedlem)