Historisk arkiv

Én milliard til gode ideer

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Nærings- og fiskeridepartementet

Har bedriften din en god idé? Forskningsrådet lyser nå ut en milliard kroner til innovasjonsprosjekter i næringslivet.

-Norge har mange smarte bedrifter. Vi trenger at enda flere av dem utvikler nye og bedre varer, tjenester og løsninger. En sterk satsing på forskning og utvikling skal skape et mer konkurransedyktig næringsliv og flere grønne, smarte og nyskapende jobber, sier næringsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Små og store bedrifter fra alle bransjer kan søke på pengene Forskningsrådet lyser ut.  Søknadsfristen er 10. oktober.

Utlysningen finner du her.

- Hvis Norge skal ha et konkurransedyktig næringsliv trenger vi et kunnskapsintensivt næringsliv. Med disse midlene ønsker regjeringen å bidra til at flere bedrifter tar i bruk forskning i sitt innovasjonsarbeid, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø.

Siden 2013 har regjeringen styrket satsing på forskning og innovasjon. I statsbudsjettet for 2018 går det i overkant av 4,5 mrd. kroner mer til næringsrettet forskning og innovasjon enn i 2013, inkludert skattefradrag for skattefunnordningen og kapitalfunn.

I samme periode har bedriftene styrket egne investeringer til forskning og utvikling med 31 prosent.

- Norsk næringsliv forsker stadig mer, og vi håper på søknader fra en stor bredde av norsk næringsliv også i år. Det skal finnes muligheter for støtte for alle bedrifter som bruker forskning i sitt innovasjonsarbeid, sier administrerende direktør i Forskningsrådet John-Arne Røttingen.