Historisk arkiv

Presseinvitasjon: Røe Isaksen til Kyiv - første norske næringsminister til Ukraina

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Nærings- og fiskeridepartementet

Næringsministeren besøker Kyiv, Ukraina, 10.-11. september. Han reiser på invitasjon fra energi- og kullindustriminister Ihor Nasalyk for å gjøre opp status for det norsk-ukrainske handels- og økonomisamarbeidet. Dette er en møteplass som finner sted på omgang i Norge og Ukraina der muligheter og utfordringer for økt økonomisk samarbeid diskuteres.

- Handelen med Ukraina er foreløpig begrenset, men med en befolkning på nesten 45 millioner og nærheten til Europa, er dette et marked med stort potensial. Reformarbeidet og europatilpasningen som nå gjøres i Ukraina er svært viktig, og her er korrupsjonsbekjempelsen særdeles viktig. Investeringer og økonomisk samkvem med andre land er avgjørende for at et lands økonomi skal utvikles. Vi oppfordrer derfor Ukraina til særlig å arbeide med å bekjempe korrupsjon, sier næringsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Næringsministeren skal besøke norske bedrifter i Kyiv. IT-selskapet Itera markerer at de har hatt virksomhet i Ukraina i 10 år. Digitaliseringen av Norge krever mer IT-kompetanse enn Norge klarer å utdanne selv. Hos Itera vil næringsministeren møte representanter for den yngre generasjonen ukrainere med høy utdannelse som bidrar til å løse kapasitetsutfordringene i Norge, både i privat og offentlig sektor.

Næringsministeren skal delta på et seminar i regi av Norsk-ukrainsk handelskammer og ambassaden i Kyiv. Tema er reformprosessen i Ukraina og reformenes betydning for norsk-ukrainske handelsforbindelser og investeringsmuligheter for norske bedrifter i det ukrainske markedet. Det forventes at en Ukrainas økonomiminister eller viseøkonominister deltar på seminaret og at det blir en politisk samtale med næringsministeren i løpet av besøket.

- Vi har den siste tiden registrert en positiv utvikling i handelen med og norsk investeringsaktivitet i Ukraina. Bare det siste halvåret har vi sett to større investeringer i fornybar. Vi har også inntrykk av at sjømateksporten til Ukraina går som den skal, etter mange utfordringer på dette området tidligere. Jeg ser frem til å møte de norske bedriftene i Kyiv og høre om deres erfaringer i et utfordrende marked, sier Røe Isaksen.

Presse som er interessert kan ta kontakt med kommunikasjonsrådgiver Camilla Pettersen, 95 10 50 64,  cpe@nfd.dep.no, innen 5. september. 

Fakta Norge – Ukraina:

Norsk-ukrainsk regjeringskommisjon for handels-, næringslivs- og økonomisk samarbeid ble etablert ved avtalesignering under statsminister Solbergs besøk til Kyiv i november 2014. Næringsministeren leder norsk del av kommisjonen, ukrainsk side ledes av energi- og kullindustriminister. Første møte i kommisjonen fant sted i Oslo i september 2016. 

Samhandel 
2017 – 1,9 mrd. NOK
Sjømat utgjorde 69 prosent av all eksport fra Norge i 2017 (950 millioner NOK)
Samhandel pr. mai 2018 – 770 millioner NOK

Nylige investeringer

  • Scatec Solar har bekreftet foreløpige investeringer på ca. 88 mill. EUR i ukrainsk solkraft – med et ønsker om å øke dette til 250-300 millioner mW/EUR innen 2019/2020.
  • NBT har bekreftet foreløpige investeringer på ca. 25 mill. EUR i ukrainske vindkraftprosjekter – også med et ønske om å øke dette kraftig – til 350 til 400 mill. EUR i løpet av få år.
  • AICEHydro har nå fullfinansiert sitt første prosjekt på småskala vannkraft og vil investere i løpet av 2018.