Historisk arkiv

Buss-selskaper unntas fra offentlige innkjøpsregler

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Nærings- og fiskeridepartementet

Leverandører av offentlig busstransport unntas fra anskaffelsesregelverket, ifølge et nytt vedtak fra EFTAs overvåkningsorgan (ESA).

ESA har konkludert med at markedet for drift av offentlig busstransporttjenester i Norge er konkurranseutsatt, og at det er fri tilgang til markedet. Derfor har ESA besluttet å unnta kontrakter knyttet til drift av offentlige busstransporttjenester fra forsyningsdirektivet.

Forsyningsforskriften gjelder blant annet for oppdragsgivere når de inngår kontrakter knyttet til drift av offentlig busstransporttjenester. Nettbuss AS (nå VY Buss AS) sendte i november 2018 en generell søknad til ESA om unntak for slike kontrakter.

Beslutningen er basert på at bussoperatørselskapene tildeles kontrakter om å drifte offentlige busstransporttjenester etter offentlige anskaffelsesprosedyrer. Som følge av vedtaket trenger ikke operatørene som blir tildelt driftskontraktene lenger å følge forsyningsforskriften eller anskaffelsesloven når de inngår kontrakter knyttet til gjennomføringen av driftskontraktene. Unntaket gjelder generelt, det vil si at det også vil gjelde for andre oppdragsgivere enn VY buss AS, når de inngår slike kontrakter.

Om forsyningsforskriften

  • Gjennomfører forsyningsdirektivet i norsk rett og regulerer fremgangsmåten ved inngåelse av kontrakter om visse forsyningsaktiviteter.
  • ESA kan treffe vedtak om fritak fra forsyningsforskriften og anskaffelsesloven, når aktiviteten er konkurranseutsatt og det er fri adgang til markedet.
  • Når ESA har truffet et vedtak om fritak for en forsyningsaktivitet, vil kontrakter som inngås for å utøve denne aktiviteten ikke lenger være omfattet av verken forsyningsforskriften eller anskaffelsesloven.