Historisk arkiv

Statens eierberetning 2018

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Nærings- og fiskeridepartementet

I dag offentliggjøres statens eierberetning for 2018, en årsrapport for statens direkte eierskap i selskaper.

Beretningen gir oversikt over resultatene og viktige hendelser for selskapene hvor staten er eier. Statens eierberetning inneholder også en kort beskrivelse av statens eierstyring, inkludert hvilke forventninger staten som eier har til selskapene og hvordan staten som eier følger opp forventningene.

Eierskapskonferansen 

I dag avholdes også eierskapskonferansen, hvor de 73 selskapene hvor staten har eierinteresser samles. I tillegg inviteres andre eiermiljøer, selskaper, organisasjoner samt representanter fra Stortinget og Riksrevisjonen.

Årets tema er: "Hvordan lykkes? Innovasjon, effektivitet og konkurranseevne i en verden med raske endringer og økende krav".

Nett-tv

Konferansen strømmes på denne siden fra klokken 12.00.