Historisk arkiv

Kan spare 5,2 milliarder på e-faktura

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Nærings- og fiskeridepartementet

Full overgang fra papirfaktura til elektronisk faktura kan spare samfunnet for 5,2 milliarder årlig. Det viser en fersk rapport fra Oslo Economics.

– Økt bruk av elektronisk faktura og andre salgsdokumenter gir effektivitetsgevinster, bedrer kontrollmulighetene og sparer miljøet, sier næringsminister Iselin Nybø.

På initiativ fra Nærings- og fiskeridepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet har Oslo Economics laget en oppdatert oversikt over bruken av elektronisk faktura.

Oslo Economics anslår at samfunnets totale tidsgevinst ved full overgang til elektronisk faktura utgjør 4,2 milliarder kroner årlig. Av dette antas det at næringsdrivende vil stå for 2,8 milliarder og privatpersoner for 1,4 milliarder. Gevinster knyttet til distribusjonskostnader bidrar med ytterligere én milliard kroner per år.

Tallene er basert på markedsdekningen i 2019.

– Det er store gevinster knyttet til bruk av e-faktura, og flott å få synliggjort at utbredelsen øker jevnt. Dette viser at Norge fortsetter å ligge i forkant i digitaliseringen. Vi skal fortsette å legge til rette for at næringslivet, offentlig sektor og innbyggere kan dra nytte av digitale tjenester, sier distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland.

Rask økning i privat sektor

Rapporten viser at elektronisk fakturering til offentlig sektor er høy, med 75­ til 85 prosent markedsdekning. Andelen er lavere mellom næringsdrivende, men utviklingen har gått raskt, fra 10 prosent i 2015 til rundt 40 prosent i 2019. Fakturering til privatpersoner anslås å bestå av om lag 56 prosent elektroniske fakturaer.

Ifølge Oslo Economics har små virksomheter med lite fakturavolum, og som er lite eksponert for offentlige kunder eller store private kunder, kommet kortest i overgangen til elektronisk faktura.

Du kan lese hele rapporten her.