Historisk arkiv

Ny frist for å kjøpe laksevekst

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Nærings- og fiskeridepartementet

Fiskeri- og sjømatministeren utsetter tidsfristene for oppdrettere til å kjøpe vekst og melde seg på til auksjonen av laksevekst.

– Av ulike årsaker har enkelte selskaper oversittet fristene for å delta i kjøp av laksevekst. Nå endrer vi tidsfristene slik at næringsaktører som ennå ikke har meldt seg får en ny mulighet. Desto flere selskaper som tar del i veksten desto flere steder langs kysten kan vi få økt verdiskapning og sysselsetting, sier fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen (H).

Det har vist seg at enkelte selskap har oversittet fristene for å melde seg på i kjøp av økt produksjonskapasitet for oppdrett av laks, ørret og sjøørett etter "Trafikklyssystemet". Derfor endrer Nærings- og fiskeridepartementet nå den såkalte auksjonsforskriften og kapasitetsjusteringsforskriften med nye frister. Ny frist for å melde deltakelse i auksjonen som skal avholdes 18. august vil være tirsdag 21. juli. Ny frist for selskap som har oversatt fristen for å kjøpe vekst til fastpris, eller såkalt unntaksvekst, vil være 24.juli. Disse endringene medfører ikke noen endring i det samlede volumet som blir tilgjengelig for salg.

Du finner forskriften her