Historisk arkiv

Forlenger unntak fra konkurranseloven for luftfarten

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Nærings- og fiskeridepartementet

Regjeringen ga i vinter transportbransjen midlertidig unntak fra konkurranselovens forbud mot samarbeid som begrenser konkurransen. Unntaket gjelder til 18. juni og tillater samarbeid som er nødvendig for å opprettholde samfunnskritiske funksjoner i forbindelse med koronapandemien. Regjeringen forlenger unntaket til 30. september 2020. Det betyr at SAS, Norwegian og Widerøe kan fortsette å samarbeide om rute-tilbudet i denne perioden.

Samferdselsdepartementet har med hjemmel i forskriften inngått et samarbeid med SAS, Norwegian og Widerøe for å sikre et grunnleggende flytilbud mellom regionene og enkelte lokale ruter under covid-19-krisen. Det er fremdeles ikke grunnlag for å drive disse rutene på kommersielle vilkår, og det er dermed fortsatt behov for et unntak fra konkurranselovens forbud mot konkurransebegrensende avtaler. Unntaket er derfor forlenget til 30. september.

Ingen andre aktører har meldt fra til Konkurransetilsynet om samarbeid med hjemmel i forskriften. Dette tyder på at det ikke er behov for slike avtaler innenfor andre deler av transportsektoren. Det er derfor besluttet at forskriften fremover bare skal gjelde for luftfartssektoren.