Historisk arkiv

Nytt teknologiråd for 2020-2024

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Nærings- og fiskeridepartementet

Regjeringen har utnevnt et nytt Teknologiråd for perioden 15. november 2020 til 14. november 2024. Teknologirådet skal gi råd om bruk og utvikling av ny teknologi.

Skal bidra til debatt om teknologiutfordringer

I 2020 får Teknologirådet en bevilgning på 10,32 mill. kroner gjennom Norges forskningsråd. Teknologirådets mål er å belyse store teknologiutfordringer, og bidra til å fremme en menneske- og miljøvennlig teknologivurdering. Rådet skal også være oppdatert på hva som foregår innen teknologisk utvikling både nasjonalt og internasjonalt. Resultatene og funnene fra rådet formidles til Stortinget, myndigheter og samfunnet. Dette skjer gjennom faglige rapporter, foredrag, konferanser og andre muntlige og skriftlige innspill.

- Teknologiutvikling påvirker både politikk og samfunnsutvikling, og det er derfor viktig for oss i Norge å følge med på hva som skjer. Teknologirådet gir myndighetene gode innspill om ny teknologi, og setter muligheter og utfordringer på dagsorden. Jeg har satt sammen et nytt Teknologiråd som består av samfunnsengasjerte medlemmer med høy faglig kompetanse, sier næringsminister Iselin Nybø.

Bred og variert kompetanse

Teknologirådet har 15 medlemmer og medlemmene kan kun sitte i to perioder. Teknologirådet skal trekke på eksperter, beslutningstakere, næringsorganisasjoner og andre i arbeidet.  Medlemmene for 2020-2024 har kompetanse på viktige områder som medisin, fisk og havbruk, klima og miljø, IKT og bioteknologi. Medlemmene er valgt ut på grunn av sin kompetanse, og rådet er balansert med hensyn på kjønn, geografi og alder.

Teknologirådet 15. november 2020 – 14. november 2024:

 1. leder Sverre Gotaas fra Porsgrunn, Herøya Industripark AS
 2. medlem Marit Aursand fra Trondheim (gjenoppnevning), SINTEF
 3. medlem Morten Breivik fra Trondheim (gjenoppnevning), NTNU
 4. medlem Helene Fladmark fra Arendal (gjenoppnevning), Eyde-Klyngen
 5. medlem Reidun Høllesli fra Oslo (gjenoppnevning), Orkla IT
 6. medlem Håvard Haarstad fra Bergen (gjenoppnevning), UiB
 7. medlem Anne Ingeborg Myhr fra Tromsø (gjenoppnevning), UiT
 8. medlem Damoun Nassehi fra Egersund (gjenoppnevning), Sokndal legekontor
 9. medlem Bjørn Kjærand Haugland fra Asker, Skift Norge
 10. medlem Siri Vasshaug fra Bodø, Nordland fylkeskommune
 11. medlem Kari Forthun fra Bergen, Compact Carbon Capture AS   
 12. medlem Tanja Storsul fra Oslo, Institutt for samfunnsforskning
 13. medlem Aris Kaloudis fra Gjøvik, NTNU
 14. medlem Kristin Vinje fra Oslo, Nokut (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen)
 15. medlem Anne Cathrin Østebø fra Sandnes, Validé UiS