Historisk arkiv

Øker kongekrabbekvoten

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Nærings- og fiskeridepartementet

Totalkvoten for hannkrabber er fastsatt til 1810 tonn i 2021. Dette er en økning på 280 tonn fra 2020.

- Vi beskatter fortsatt kongekrabben på et høyt nivå innenfor bærekraftige rammer. Dette er i tråd med forvaltningsmålet om å begrense spredningen av kongekrabbe samtidig som vi skal ha en lønnsom fangst, sier fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen.

For hunnkrabber er kvoten fastsatt til 120 tonn. Dette er det samme nivået som i 2020. Minstemålet på 130 millimeter skallengde for både hankrabber og hunnkrabber videreføres.

Kvotene gjelder for det regulerte området øst for 26°Ø i Finnmark.

Fiskeridirektoratet har gjennomført en skriftlig høring om reguleringene for fisket etter kongekrabbe i 2021. Endelig forskrift for dette fiskeriet fastsettes før årsskiftet.