Historisk arkiv

Vil gjøre det enklere å drive forening

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Nærings- og fiskeridepartementet

Nå skal det bli billigere og enklere å drive forening. - Poenget med en ny foreningslov er at den skal være kort, lettfattelig og kun regulere de mest sentrale spørsmålene, sier næringsminister Iselin Nybø.

Portrettbilde av Iselin Nybø
Foto: Marte Garmann

Det er anslagsvis over 100 000 foreninger og lag i Norge. Dette utgjør rundt 9,2 millioner medlemskap i blant annet idrettsforeninger, kulturforeninger og foreninger som driver med frivillig arbeid.

Likevel finnes det ikke noen egen lov som legger rammene for hvordan en forening skal opprettes, drives og avvikles. Det skaper usikkerhet og uklarhet, og betyr at det brukes unødvendig mye tid og ressurser på å håndtere administrative forhold i foreninger. Næringsministeren vil derfor utarbeide en lov som regulerer foreningsformen.

Den nye foreningsloven skal:

  • Gjøre det enkelt å drive forening.
  • Bidra til økt aktivitet innen foreningslivet.
  • Være kort og lettfattelig og kun regulere sentrale spørsmål
  • Være et redskap for å lage enkle og tydelige regler for etablering og organisering, særlig når det gjelder innkallingsregler for årsmøter, styrevalg og lignende. 
  • Være et kostnadsbesparende og forenklende hjelpemiddel som skal gi grunnlag for effektiv drift og frigjøre ressurser.

 

Oppdraget om å lage et lovforslag er i dag lagt ut på anbud på vanlig måte. Prosessen i forbindelse med utarbeidelsen av ny lov vil legge vekt på dialog med foreningslivet. Det vil blant annet bli arrangert innspillsmøter, hvor foreninger og andre interesserte kan komme med synspunkter på det som er viktig for dem.