Utredning med utkast til lov om foreninger

Nærings- og fiskeridepartementet har mottatt et forslag til foreningslov fra arbeidsgruppen som ble nedsatt høsten 2021. Forslaget er nå til behandling i departementet