Historisk arkiv

Videreføring av påbud om bruk av akustiske sendere

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Nærings- og fiskeridepartementet

Nærings- og fiskeridepartementet viderefører påbudet som ble innførte i desember 2020 om bruk av akustiske sendere skal redde niser og andre sjøpattedyr fra å bli fanget i garn.

Påbudet om bruk av såkalte akustiske pingere gjelder innen garnfiske i området Vestfjorden (statistikkområdet 00) i perioden 1. januar til 30. april.

Tross for tilbakemeldinger fra fiskere opprettholdes påbudet.

-Selv om påbudet videreføres av hensyn til bifangst og dyrevelferd for sjøpattedyrene, så vil 2021 være et overgangsår der Fiskeridirektoratet vil fokusere på veiledning av riktig bruk og montering av pingerne. Det betyr at inneværende sesong vil fiskerimyndighetene veilede fartøyene, og ikke reagere hvis utstyret ikke er korrekt. Vi er opptatt av å skaffe oss best mulig kunnskap om påbudet gir en reell effekt ved nedgang av bifangst. Denne kunnskapen vil også være til stor fordel for næringen, sier fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen.

Havforskningsinstituttet har beregnet at det årlig tas omtrent 2 900 niser som bifangster i garnfiske langs kysten. I regi av Havforskningsinstituttet har kystreferanseflåten siden høsten 2018 gjennomført forsøk med såkalte pingere, små akustiske alarmer, i garnfiske etter torsk og breiflabb. Forsøkene har vist en reduksjon på mellom 70-100 prosent av bifangstene av nise i garn med pingere.

Fiskeridirektoratet har sendt brev til næringen om en evaluering etter sesongen og vil invitere næringen til å delta på dette. 

Les brevet her