Historisk arkiv

Regjeringen Solberg

– Viktige konsekvenser for Norge

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Nærings- og fiskeridepartementet

Nærings- og fiskeridepartementet la i dag frem en ny rapport om konsekvenser av en handelsavtale mellom USA og EU. – En slik avtale kan få store konsekvenser for Norge, sier næringsminister Monica Mæland.

Nærings- og fiskeridepartementet la i dag frem en ny rapport om konsekvenser av en handelsavtale mellom USA og EU. – En slik avtale kan få store konsekvenser for Norge, sier næringsminister Monica Mæland.

Norges to viktigste handelspartnere, EU og USA, forhandler nå om en handelsavtale (TTIP). Derfor har regjeringen laget en rapport som ser på hvordan en slik avtale vil påvirke norsk næringsliv.

– For fiskeeksporten kan det slå alvorlig ut. Det er sannsynlig at konkurransesituasjonen for norsk fiskeeksport vil bli betydelig forverret, siden Norge ikke har tollfrihet for fiskeeksport til verken EU eller USA, sier Mæland.

Nærings- og fiskeridepartementet har utarbeidet den nye rapporten, med innspill fra andre departementer og næringslivet.

– En avtale mellom EU og USA vil få konsekvenser for Norge og norsk næringsliv. Det er en virkelighet vi ikke kan stenge oss ut fra. Derfor må vi være årvåkne og debattere allerede nå slik at vi er mest mulig forberedt og kan ta velinformerte beslutninger, sier EØS/EU-minister Vidar Helgesen.

Avtalen kan føre til økt vekst og kjøpekraft som også kan være gunstig for norsk økonomi. Norge kan også gjennom EØS-avtalen nyte godt av regelverksendringer, og på den måten få enklere markedsadgang til USA.

– Det er viktig å sikre norske bedrifter like gode vilkår i våre viktigste eksportmarkeder, som det konkurrerende bedrifter fra EU og USA vil få gjennom en slik avtale. Vi følger forhandlingene nøye, men vi har ikke tatt stilling til om Norge vil be om eventuelle forhandlinger med USA, sier Mæland.

Les hele rapporten «Konsekvenser for Norge av et handels- og investeringspartnerskap mellom EU og USA» her.

Les også rapport fra NUPI «Økonomiske konsekvenser av en frihandelsavtale mellom EU og USA» her.


Fakta:

  • EU og USA er våre to viktigste handelspartnere. 70 prosent av norsk vareimport kommer fra EU og USA. De mottar 86 prosent av vår eksport.
  • EU og USA påbegynte å forhandle om et transatlantisk handels- og investeringspartnerskap (TTIP) i 2013. Fjerde forhandlingsrunde fant nylig sted i Brussel.
  • EU og USA har indikert at avtalen vil omfatte markedsadgang for varer, tjenester og offentlige anskaffelser, samt markedsadgang og beskyttelse for investeringer.