Historisk arkiv

Andre innspelmøte om melding til Stortinget om havbruksnæringa

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgjevar: Nærings- og fiskeridepartementet

Fiskeriminister Elisabeth Aspaker inviterer til det andre innspelmøte om ny melding til Stortinget om korleis vi skal få til føreseieleg og miljømessig berekraftig vekst i havbruksnæringa. Møtet skal haldast i Bergen.

Fiskeriminister Elisabeth Aspaker inviterer til det andre innspelmøte om ny melding til Stortinget om korleis vi skal få til føreseieleg og miljømessig berekraftig vekst i havbruksnæringa. Møtet skal haldast i Bergen. 

Tid: 2. september kl. 10.00-14.00.
Stad: Det Akademiske Kvarter, Olav Kyrresgate 49 - Bergen

Hovudmålet med meldinga er å drøfte korleis Noreg  kan auke verdiskapinga ved å fremme ein ny og føreseieleg politikk for kapasitetsvekst.

Møtet er ope og alle som er opptatt av dei framtidige rammevilkåra til havbruksnæringa er velkomne til å dele tankar og idear og drøfte politikk med fiskeriministeren.

Program:

Møteleiar: Prorektor Anne Lise Fimreite ved Universitetet i Bergen
 
1000      Velkommen ved prorektor Anne Lise Fimreite ved UIB  
 
1005      Innleiing ved fiskeriminister Elisabeth Aspaker
 
1015      Arealutvalets forslag til handlingsreglar, ved leiaren i arealutvalet Peter Gullestad
 
1035      Den økonomiske verdien av føreseieleg vekst, ved professor Frank Asche, UIS
 
1055      Pause
 
1110      Havbruksnæringa sine synspunkt, ved Norske Sjømatbedrifters Landsforening
 
1130      Kva er berekraft, ved Bellona

1150      Lett servering
 
1215      Innspel frå salen og debatt
 
1300      Pause
 
1305      Innspel frå salen og debatt
 
1400      Slutt
 
 
Meld deg på her