Historisk arkiv

Går inn for å overta Austre Adventfjord

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Nærings- og fiskeridepartementet

Norske myndigheter arbeider for å sikre Austre Adventfjord for allmennheten.

- Regjeringen har besluttet å jobbe for en løsning som medfører at staten overtar Austre Adventfjord. Det er høyst naturlig og riktig at staten går inn for å ta over eiendommen. Gjennom statlig eierskap og norsk lovgivning har vi det beste utgangspunktet for å forvalte Svalbard til fellesskapets beste, sier næringsminister Monica Mæland.

Eierforholdene ved de såkalte traktateiendommene på Svalbard har en lang forhistorie. Flere regjeringer har opp gjennom årene behandlet denne og lignende saker knyttet til slike eiendommer på Svalbard. Felles for flere av disse sakene er at de er både kompliserte og omfattende.

Saken om eiendommen Austre Adventfjord på Svalbard er til vurdering i Nærings- og fiskeridepartementet, som samarbeider med berørte departementer.

- Dette er en sak som regjeringen er opptatt av og nå arbeider aktivt med. Regjeringsadvokaten er også involvert i arbeidet, sier næringsminister Monica Mæland.

Regjeringsadvokaten er i kontakt med grunneiernes advokat med sikte på å finne en løsning på saken.