Historisk arkiv

Staten kjøper Austre Adventfjord

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Nærings- og fiskeridepartementet

Eierne av eiendommen Austre Adventfjord på Svalbard er kommet frem til enighet med staten om salg av eiendommen. Salgsprisen er på 300 millioner kroner.

- Jeg er svært tilfreds med at denne saken ser ut til å løse seg, sier næringsminister Monica Mæland. Regjeringen vil nå forelegge den for Stortinget, og jeg håper at Stortinget gir sin tilslutning.

- Vi er godt fornøyd med kjøper og pris, sier advokat Erling O. Lyngtveit, som representerer eierne.

Eierne av Austre Adventfjord tok kontakt med departementet i januar 2014 med forespørsel om hvorvidt staten kunne være interessert i å kjøpe eiendommen. Ut fra en vurdering av blant annet eiendommens beliggenhet nær Longyearbyen og et ønske om at en slik eiendom bør være norsk, sa næringsministeren at staten var innstilt på å overta eiendommen.

Austre Adventfjord ligger like nordøst for Longyearbyen på Svalbard. Eiendommen er på omtrent 217,6 kmog utgjør ca. 0,35 prosent av Svalbards samlede areal.