Historisk arkiv

Starter forhandlinger om frihandelsavtale med Malaysia

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Nærings- og fiskeridepartementet

Samtidig som næringsminister Monica Mæland besøker Malaysia, settes første forhandlingsrunde mellom Malaysia og EFTA i gang om en frihandelsavtale.

Samtidig som næringsminister Monica Mæland besøker Malaysia, settes første forhandlingsrunde mellom Malaysia og EFTA i gang om en frihandelsavtale.

Norge har lenge vært pådriver innad i EFTA for å sette i gang en forhandlingsprosess.

– Jeg har store forventninger til hva forhandlingene med Malaysia om en frihandelsavtale kan bety for norsk næringsliv. Norge og Malaysia passer godt sammen som handelspartnere, og en frihandelsavtale er i begge lands interesse. Det vil jeg også understreke i mine møter her, sier næringsminister Monica Mæland.

Regjeringen prioriterer å etablere frihandelsavtaler for å åpne opp utenlandske markeder for norske varer og tjenester. Mer handel legger til rette for økt produksjon i Norge og produktivitetsvekst i norsk økonomi.

– Jeg håper mitt besøk kan bidra til at vi raskt kommer frem til en avtale som kommer både Malaysia og Norge til gode, sier Mæland.

Gjennom en frihandelsavtale vil Norge få bedre adgang til det malaysiske markedet for varer og tjenester.

Handelen med Malaysia er sterkt økende og verdien av den årlige eksporten nærmer seg 2 milliarder kroner. Viktige eksportprodukter for Norge er sjømat, kunstgjødsel og maskiner. Malaysia er også et viktig marked for norske tjenesteeksportører. Blant annet har Norge interesser innen telekommunikasjon, skipsfart og energirelaterte tjenester.

Fakta om Malaysia

Varer:

• Norge eksporterte varer for 2 milliarder kroner til Malaysia i 2013.

• Det utgjør 0,22 prosent av Norges totale vareeksport. Malaysia er dermed Norges 32. viktigste eksportmarked for varer.

• Norsk vareeksport til Malaysia har økt med 478 prosent fra 2003 til 2013.

• Norge importerte varer verdt 1,8 milliarder kroner fra Malaysia i 2013.

• Det utgjør 0,34 prosent av Norges totale vareimport. Malaysia er dermed Norges 39. viktigste importpartner.

• Norsk vareimport fra Malaysia økte med 41 prosent fra 2003 til 2013.

 

Tjenester:

• Norge eksporterte tjenester til en verdi av 1 milliard kroner i 2012 til Malaysia. Vi importerte tjenester for 738 millioner kroner.