Historisk arkiv

Staten er innstilt på å selge Cermaq-aksjer

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Nærings- og fiskeridepartementet

Nærings- og fiskeridepartementet er innstilt på å selge statens aksjer i oppdrettsselskapet Cermaq under vilkår skissert i dagens meldinger fra Cermaq og Mitsubishi Corporation. Samtidig forbeholder departementet seg retten til i løpet av tilbudsperioden å selge aksjene til andre som måtte komme med et mer attraktivt tilbud enn Mitsubishi.

- Det er positivt at Cermaq er interessant for et betydelig internasjonalt industriselskap. Det bekrefter at norsk oppdrettsnæring har global synlighet, rekkevidde og anerkjennelse, sier næringsminister Monica Mæland.

Nærings- og fiskeridepartementet som representerer staten som aksjeeier i Cermaq ASA viser til dagens pressemeldinger fra henholdsvis Mitsubishi Corporation og Cermaq. Det fremgår at Mitsubishi Corporation gjennom sitt datterselskap MC Ocean Holdings Limited vil fremme et frivillig tilbud på alle aksjene i Cermaq ASA til en pris på 96 kroner per aksje, med en tilbudsperiode på minimum fire uker. Videre fremgår det at styret i Cermaq ASA anbefaler tilbudet. Staten eier 54 731 604 aksjer i Cermaq ASA, som tilsvarer 59,17 prosent av den utstedte aksjekapitalen.

Nærings- og fiskeridepartementet vil besvare tilbudet innen utløpet av tilbudsfristen. Basert på en vurdering av de foreliggende mulighetene for Cermaq ASA samt styrets anbefaling, har departementet imidlertid meddelt Mitsubishi Corporation at staten, under de rådende markedsvilkår, er innstilt på å selge statens aksjer i Cermaq til Mitsubishi Corporation på de vilkår som er skissert i dagens melding.

Departementet påpeker at staten, på ethvert tidspunkt før utløpet av tilbudsperioden, kan beslutte å selge statens aksjer i Cermaq ASA til en annen kjøper eller tilbyder hvis det fremsettes et tilbud på aksjene i selskapet som departementet etter eget skjønn finner mer attraktivt enn tilbudet fra Mitsubishi Corporation og som det mener gir økt verdi for aksjonærene.

Carnegie AS har vært departementets finansielle rådgiver i forbindelse med tilbudet.