Forsiden

Historisk arkiv

Bedre kartlegging av rømt laks

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Nærings- og fiskeridepartementet

- Havforskningsinstituttets kartlegging av lakseelver skal bidra til en mer målrettet innsats for å fjerne rømt oppdrettsfisk fra elvene, sier fiskeriminister Elisabeth Aspaker.

Regjeringen har styrket overvåkingen av rømt oppdrettslaks. Nå foreligger den første rapporten fra Havforskningsinstituttet til Fiskeridirektoratet, der i alt 140 elver er undersøkt. Resultatene viser at det er lav til moderat innblanding av rømt oppdrettslaks i 85 elver og et høyt innslag i 30 elver.

- God overvåking er en forutsetning for målrettede tiltak, påpeker Aspaker. 

Rett før påske undertegnet myndighetene og næringen en forpliktende avtale som skal styrke samarbeidet mellom næring og myndigheter i arbeidet med å forhindre rømming og håndtere konsekvensene av rømt fisk. Denne ordningen vil komme i gang fra annet halvår. Rapporten fra Havforskningsinstituttet vil danne grunnlag for planlegging av tiltak i de enkelte elvene fra neste år.

Målet med å styrke overvåkningen er å øke både kvantitet og kvalitet på overvåkningsdata. Dette har overvåkningsgruppen nå gjort, og rapporten viser at man i fortsettelsen av programmet bør kunne bedre metodikken og kvaliteten ytterligere. Fiskeridirektoratet vil invitere interessenter til et dialogmøte hvor de kan de komme med innspill til overvåkningsprogrammet.