Historisk arkiv

Klagebehandlingen av grønne laksekonsesjoner er ferdig

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Nærings- og fiskeridepartementet

I dag er behandlingen av de grønne laksekonsesjonene (Gruppe C) ferdigstilt. - Dette avslutter prosessen med de grønne laksekonsesjonene, og jeg er sikker på at vi allerede kan se at de bidrar til å løfte miljøteknologi over på et kommersielt nivå. Den utviklingen og kreativiteten vi i dag ser innenfor fiskeoppdrettsteknologi er et godt eksempel på hva det grønne skiftet i praksis er, sier fiskeriminister Elisabeth Aspaker.

Nærings- og fiskeridepartementet opprettholder vedtakene fattet av Faggruppen i første instans. - Vi har gjort en ny og grundig vurdering av klagene. Jeg har kommet til at de som fikk tildelt konsesjon av Faggruppen er de som best oppfyller kriteriene som er knyttet til lakselus og rømming av oppdrettsfisk, sier Aspaker.

Tildelingen skjer etter at det i 2013 ble det lyst ut 45 nye tillatelser til oppdrett med laks, ørret og regnbueørret. Tillatelsene ble tildelt innenfor tre grupper med noe ulike vilkår, hvorav 10 tillatelser i Gruppe C. Behandlingen av klagene i Gruppe C innebærer at alle tillatelsene har blitt tildelt, og at saksbehandlingen av tildelingsrunden 2013 er ferdigstilt i forvaltningen. Det følger av tildelingsforskriften at de som nå har fått endelige tilsagn må betale vederlaget for tillatelsene innen 30 dager, inkl. helligdager.

I Gruppe C har følgende selskap fått endelig tilsagn om tillatelse:

 • Bindalslaks AS
 • Engesund Fiskeoppdrett AS
 • Hardingsmolt AS
 • Lerøy Vest AS
 • Mainstream Norway AS
 • Marine Harvest Norway AS
 • Nekton Havbruk
 • Norsk Havbrukssenter
 • Senja Akvakultursenter AS
 • Sulefisk AS

I denne gruppen ble det ikke krevd innløsning av en eksisterende tillatelse, men søkeren måtte forplikte seg til å ta i bruk teknologiske eller driftsmessige løsninger som, sammenliknet med løsninger som er i alminnelig kommersiell bruk, reduserer miljøutfordringene vesentlig ved at løsningen

 • gir vesentlig mindre risiko for at akvakulturproduksjonen vil påvirke vill laksefisk som følge av rømming, eller
 • sikrer at det hele tiden er færre enn 0,1 hunnlus av lakselus i gjennomsnitt per fisk, eller et utslipp av lus tilsvarende et slikt nivå. Grensen skal kunne holdes ved bruk av maksimalt 3 medikamentelle behandlinger mot lakselus per produksjonssyklus.

Det er i hovedsak ulike varianter av lukket oppdrettsteknologi som har vunnet frem i Gruppe C.