Historisk arkiv

Presseinvitasjon:

Ny stortingsmelding om vekst i havbruksnæringa

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Nærings- og fiskeridepartementet

Fiskeriminister Elisabeth Aspaker inviterer pressa til presentasjon av stortingsmeldinga om føreseieleg og berekraftig vekst i havbruksnæringa.

Tid: Fredag 20. mars kl. 11:15

Stad: Kongens gate 8

Presentasjon av stortingsmeldinga blir sendt på nett-TV på www.regjeringen.no/nfd