Historisk arkiv

Nye regler for cruiseskip

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Nærings- og fiskeridepartementet

Criuseskip registrert i Norsk internasjonalt skipsregister kan nå anløpe norske havner.

Regjeringen har vedtatt en forskriftsendring som gjør det mulig for cruiseskip registrert i Norsk internasjonalt skipsregister (NIS) å anløpe norske havner. Endringen trer i kraft straks.

Tidligere i mars ble det klart at rederiet Viking Cruises vil registrere sitt cruiseskip ”Viking Star” i NIS som følge av denne endringen.

- Jeg er glad for at vi igjen får ”norske” cruiseskip. Skip under norsk flagg er viktig for å beholde og videreutvikle Norge som maritim stormakt. Regjeringen arbeider med å styrke norsk sjøfartsadministrasjon og øke antallet skip under norsk flagg, sier næringsminister Monica Mæland (H).

Forskriftsendringen medfører at NIS-registrerte cruiseskip kan frakte passasjerer mellom norske havner dersom nærmere vilkår er oppfylt. For å unngå konkurranse med ordinær nasjonal passasjertransport, er et av vilkårene at passasjerene ikke kan kjøpe billetter kun mellom norske havner.

Den norskregistrerte andelen av verdensflåten har vist en jevn tilbakegang de siste årene blant annet fordi antall skip i NIS har gått ned. Forskriftsendringen vil bidra til å sikre en konkurransedyktig flåte under norsk flagg. NIS vil være et attraktivt register for både norske og utenlandske rederier som driver internasjonal cruisevirksomhet med anløp i norske havner.