Historisk arkiv

Presseinvitasjon: Næringsministeren på studietur til Tyskland

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Nærings- og fiskeridepartementet

Onsdag tar næringsminister Mæland med seg hele sin politiske ledelse til Tyskland for å få innspill til den kommende industrimeldingen.

- Innspillene vi får i Tyskland vil være viktig når vi nå skal gå i gang med å utforme en ny industripolitikk, sier næringsminister Monica Mæland.

På turen, som legges til München og Stuttgart, får Mæland blant annet møte studenter ved Göppingen yrkesskole som blir forberedt på en arbeidshverdag i den nye, automatiserte og digitaliserte industrien. Hun skal videre besøke Siemens hovedkontor, Europas største forskningsorganisasjon Fraunhofer-nettverket, og hun vil få omvisning på Daimler og Festo. Sistnevnte bedrift hadde nylig besøk av Angela Merkel.

- Turen legges til Tyskland, fordi de tidlig satte digitalisering av industrien på agendaen. Vi håper besøket kan gi oss innblikk i hvordan ulike aktører i Tyskland har tilnærmet seg de teknologiske trendene. Og vi ønsker å lære mer om Tysklands arbeid med industri 4.0, automatisering, digitalisering og fremtidens arbeidsliv, sier Mæland.

Fakta: Industrielle revolusjoner

1) Dampmaskiner og spinnerier. Fra ca år 1750-1870

2) Masseproduksjon. Telegraf, telefonen og bilen. Vannkraft og prosessindustri. Fra ca år 1880-1920.

3) Enkel automatisering, bruk av IKT og Internett. Fra ca år 1970-2010.

4) Den fjerde industrielle revolusjon, gjerne omtalt som industri 4.0, handler om full automatisering, smarte produkter, digitalisering og roboter.

 

Program:

Onsdag 16. mars – München

Roland Berger Consulting

Siemens hovedkontor

Makerspace

Teknisk Universitet i München

Scandinavian Economic Forum

 

Torsdag 17. Mars – Stuttgart

Göppingen yrkesskole

Fraunhofer forskningsinstitusjon

Daimler

Festo