Historisk arkiv

Avtale mot uregulert fiske i Polhavet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Nærings- og fiskeridepartementet

På det siste forhandlingsmøtet i Washington D.C. denne uka ble man enige om en internasjonal avtale som forhindrer uregulert fiske i Polhavet.

Bilde over gjeldende område hvor avtale mot uregulert fiske i Polhavet

- Jeg er glad for at partene er enige om en avtale mot uregulert fiske i Polhavet og et styrket forskningssamarbeid. Avtalen er viktig for forvaltningen av havet rundt nordpolen og bidrar til det globale arbeidet for å begrense uregulert fiske, sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H).

Avtalen forplikter de fem kyststatene til havet rundt nordpolen; Norge, Russland, USA, Canada, og Danmark/Grønland/Færøyene, og fjernfiskeaktørene Kina, Japan, Sør-Korea, Island og EU til å avstå fra et mulig, fremtidig uregulert fiske i internasjonal del av Polhavet.

Avtalen legger også til rette for forskningssamarbeid for å følge utviklingen i fiskebestander og økosystemer i årene som kommer. Dette vil være viktig for å overvåke konsekvensene av klimaendringene for økosystemene i Polhavet.

- Jeg vil særlig fremheve betydningen av forskningssamarbeidet. Dette vil være et langsiktig arbeid som vil bidra med viktig kunnskap om utviklingen i Polhavet, sier fiskeriminister Per Sandberg (FrP).

Kommersielt fiske i denne delen av Polhavet er ifølge våre forskere ikke sannsynlig med det første. Partene er enige om at det ikke er behov for å etablere en ny regional fiskeriforvaltningsorganisasjon nå.

- Avtalen inkluderer svært viktige land i dette arbeidet, og det vil bidra til å styrke kunnskapen om utviklingen i Polhavet, slik at vi er forberedt dersom fiskebestander skulle bevege seg inn i dette området, sier fiskeriminister Sandberg.

Fiskeriministeren legger også til at dette vil være kunnskap som Norge kan ta med inn i arbeidet i Den nord-øst atlantiske fiskerikommisjonen (NEAFC), dersom det blir aktuelt å regulere og drive kommersielt fiske i NEAFCs forvaltningsområde nord for nasjonale soner.