Historisk arkiv

Nye EU-regler gir økt tillit på nett

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Nærings- og fiskeridepartementet

Norge skal ta del i EUs forordning om eID og elektroniske tillitstjenester.

Det besluttet regjeringen 21. juni. Lovbestemmelsen regulerer bruk av eID og elektronisk signatur. Formålet er å etablere et felles europeisk regler for digitale prosesser og tjenester på tvers av landegrenser.

- Jeg er glad for at vi nå er ett skritt nærmere å få innført dette regelverket i Norge. Det vil gi et tryggere digitalt samarbeid, og økt tillit fra forbrukerne, næringsliv og myndigheter, sier næringsminister Monica Mæland. 

Manglende tillit til sikkerhet på internett gjør at både forbrukere, næringsliv og myndigheter vegrer seg for å gjennomføre elektroniske transaksjoner og utvikle nye tjenester.

Dersom pasienten for eksempel ikke stoler på at medisinen han får utlevert på apoteket samsvarer med den e-resepten legen sendte, vil det være vanskelig å overbevise partene om å benytte seg av slike digitale tjenester. eIDAS-forordningen skal legge til rette for tryggere elektronisk samhandling på nett. 

- De nye tjenestene som introduseres med eIDAS gir norske bedrifter en gyllen anledning til å vise frem med nye og avanserte produkter i et europeisk marked som etterspør disse produktene, sier Mæland.

Nærings- og fiskeridepartementet tar sikte på å gjennomføre forordningen i en egen lov om elektroniske tillitstjenester. Det nye regelverket vil erstatte dagens esignaturlov.