Historisk arkiv

Framtidens sjarkfiskeflåte på høring

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Nærings- og fiskeridepartementet

Nærings- og fiskeridepartementet ber om innspill til hvilke rammebetingelser den minste fiskeflåten bør ha i fremtiden.

Sjarkfiskeflåten har en unik posisjon i norsk fiskerinæring. Regelverket for denne flåtegruppen har utviklet seg til å bli komplisert og uoversiktlig. Nå sender Nærings- og fiskeridepartementet ulike modeller for fremtidens sjarkfiskeflåte på høring.

- I høringen inviterer vi til en bred diskusjon om framtidens sjarkfiskeflåte uten at departementet har konkludert om hvilke endringer som foretrekkes, sier fiskeriminister Per Sandberg.

Høringsnotatet vurderer om sjarkflåten bør ha tilgang til et strukturvirkemiddel, slik de andre flåtegruppene har. Det omfatter også samfiskeordningen, hjemmelslengde, kvoteutnyttelse, sjarkflåtens rolle i kystsamfunnene og for fiskeindustri, geografisk tilhørighet, åpen gruppe med mer.

- Notatet er en del av oppfølgingen av forslagene fra Kvoteutvalget, hvor det foreslås en rekke forenklinger og endringer av kvotesystemet. Utover våren vil jeg legge til rette for en rekke møtepunkter for å sikre god kommunikasjon med alle som har interesse i saken om fremtidens kvotesystem. På toppen av møter om kvotesystemet, ser jeg altså i tillegg behov for en grundig analyse av sjarkflåtens rammebetingelser, sier Sandberg.