Historisk arkiv

Presseinvitasjon:

Inviterer til folkemøte i Ålesund

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Nærings- og fiskeridepartementet

Fiskeriminister Per Sandberg inviterer til folkemøte i Ålesund, torsdag 14. juni.

-I løpet av sommeren skal vi ha flere folkemøter om arbeidet med det nye kvotesystemet. Ålesund er et viktig sted for havfiskeflåten. Jeg håper mange har mulighet til å komme, og ser frem til å få gode innspill, sier fiskeriminister Per Sandberg.

Vi har mange regler for hvem som kan fiske, hvordan og hvor mye de kan fiske. Dagens system er svært komplekst, lite fleksibelt og modent for endringer. 

Bakgrunnen for folkemøtet er regjeringens arbeid med et nytt kvotesystem.Arbeidet skal munne ut i en stortingsmelding, som etter planen skal legges frem våren 2019.

- Ambisjonen min er å er få på plass et system som både er enklere, mer fleksibelt og som gir bedre grunnlag for forvaltningen og verdiskapingen av fisken vår. Vi ønsker at alle som er berørt skal ha mulighet til å si sin mening om hvordan fremtidens kvotesystemet bør se ut, sier Sandberg.

Statsråden vil holde en kort innledning, og møtet vil deretter åpnes for debatt. I tillegg til møtet i Ålesund, skal det være folkemøter i Svolvær, Alta og Mandal.

Når: Torsdag 14. juni i kl 12:30-14:00.

Hvor: Norsk Maritimt kompetansesenter, auditoriet Møretanken.