Historisk arkiv

Pengedryss til forskningsbedrifter

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Nærings- og fiskeridepartementet

Teknologi til beredskapsøvelser, medisin mot en sjelden genfeil, og digitale byggeprosesser er blant de 46 prosjektene som kan dele 480 forskningsmillioner.

- Det er utrolig viktig at næringslivet forsker. Norge kommer til å bli preget av store omstillinger i tiårene som kommer. Prosjektene som nå får støtte kan legge til rette for solide bedrifter og nye arbeidsplasser, sier næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H).

Forskningsrådet deler nå ut totalt 480 millioner kroner til 46 forskningsprosjekter. Pengene kommer fra Forskningsrådets største program for næringslivet, Brukerstyrt innovasjonsarena (BIA).

Hele listen finner du her.

Medisin for pasienter med Føllings sykdom, teknologi til beredskapsøvelser, og digitale byggeprosesser er blant prosjektene Forskningsrådet støtter opp om.

- Det vi ser her gir oss viktige signaler om fremtidens næringsliv. Vi ser at søkere fra en rekke bransjer har tatt inn over seg behov for omstilling og digitalisering, sier administrerende direktør i Forskningsrådet, John-Arne Røttingen.

Resultatene fra prosjektene som får støtte fra BIA kan både bidra til å skape nye arbeidsplasser og til å holde jobber i Norge.

- Vi skal gjennom et grønt skifte. Oljeaktiviteten vil fortsatt være en sterk motor i norsk økonomi, men norsk næringsliv trenger flere ben å stå på, sier næringsministeren.

På ti år har BIA-programmet støttet mange prosjekter av denne typen. Nærmere 950 bedrifter har samarbeidet med forskningsmiljøer, og samarbeidet har ført til mer enn 900 nye produkter og 160 nye bedrifter.

BIA-programmet finansierer samarbeidsprosjekter mellom bedrifter og offentlig finansierte forskningsmiljøer. Det er bedriftene selv som har bestemmer hva de skal forske på.

- Denne typen prosjekter kobler sammen næringslivet og kunnskapsmiljøene på en god måte for å få fram innovasjon som næringslivet og samfunnet etterspør. Ordningen er både viktig og ettertraktet, sier adm. direktør John-Arne Røttingen i Forskningsrådet.

Du kan lese mer om programmet på Forskningsrådets nettsider.