Historisk arkiv

Tildelingsrunden 2018 avsluttet:

Restauksjonen av laksetillatelser fullført

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Nærings- og fiskeridepartementet

- Vi har nå fullført siste auksjon av laksetillatelser. Dette var tillatelsene som gjensto etter hovedauksjonen i juni. Med dette er den første tildelingsrunden med det nye trafikklyssystemet avsluttet, sier fiskeriminister Harald T. Nesvik

Nærings- og fiskeridepartementet holdt før sommeren en auksjon av nye laksetillatelser. 97 prosent av alle tillatelsene ble solgt. En auksjon av tillatelsene som var igjen etter auksjonen, er nå avholdt.

- Det er gledelig å se at landets lakseoppdrettere fortsatt har et stort ønske om å vokse, og betaler godt for de nye tillatelsene. I denne auksjonen ble det solgt tillatelser for 81 millioner kroner, og årets tildelingsrunde har i alt ca. gitt 4 milliarder kroner. Det meste av inntektene vil komme landets kystkommuner og –fylkeskommuner til gode gjennom Havbruksfondet, sier Nesvik.

Det er tildelt 6 tillatelser, av varierende størrelse, mot et samlet vederlag på 81 millioner kroner. Veksten er tildelt i områder hvor næringens miljømessige avtrykk er vurdert til å være tilstrekkelig lavt.

80 prosent av inntektene fra salg av nye tillatelser fordeles gjennom Havbruksfondet. Ettersom inntektene fra restauksjonen innbetales etter 31. august, vil dette inngå i utbetalingen fra Havbruksfondet i oktober 2019.

Fakta om auksjonen

Hovedauksjonen ble gjennomført fra 18. til 20. juni. Det ble i alt solgt 14 945 tonn ny kapasitet gjennom auksjonen, som tilsvarte om lag 97 prosent av alt som var til salgs.

Det gjensto 414 tonn maksimalt tillatt biomasse (MTB) fordelt på flere produksjonsområder som til. Etter restauksjonen er ytterligere 363 tonn solgt.

51 tonn ble ikke solgt. Samlet sett er dermed 99,7 % av tilgjengelig kapasitet solgt. Det vil ikke avholdes ytterligere auksjoner i denne tildelingsrunden.

Vinnerne framgår av tabellen under:

Tillatelsesnr.

Produksjons-område

Størrelse på tillatelsen

(tonn MTB)

Vinner

Bud

1

1

16

Eide Fjordbruk AS

2 120 000

2

7

100

Midt-Norsk Havbruk AS

20 600 000

3

7

45

Midt-Norsk Havbruk AS

9 270 000

4

8

100

Selsøyvik Havbruk AS

24 519 012

5

8

100

Selsøyvik Havbruk AS

24 618 023

6

10

40

-

-

7

11

2

Marine Harvest Norway AS

258 000

8

12

11

-

-

Vekst i oppdrettsnæringen:

Regjeringen har fått på plass et helt nytt system for vekst i oppdrettsnæringen.

Trafikklyssystemet skal sikre forsvarlig og forutsigbar vekst.

Kysten er delt inn i tretten fargelagte soner. Fargen settes ut fra hvor store utfordringer området har med lakselus.

Grønne områder får lov til å vokse. Gule områder fryses, mens røde må kutte i produksjonen.