Historisk arkiv

Starter arbeidet med å rydde opp i virkemiddel-jungelen

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Nærings- og fiskeridepartementet

De to neste årene skal næringsminister Torbjørn Røe Isaksen rydde opp i jungelen av støtteordninger til næringslivet. Nå starter arbeidet. Onsdag 26. september lyste Nærings- og fiskeridepartementet og Finansdepartementet ut en anbudskonkurranse.

- Dette blir et av de viktigste politiske prosjektene mine som næringsminister. Norge skal bli et av de mest innovative landene i Europa. Jeg er opptatt av at tilbudet til bedriftene som søker støtte til forskning og innovasjon, skal være så bra som overhodet mulig. Og jeg vil at offentlige penger skal brukes på en mest mulig effektiv og målrettet måte. Slik legger vi til rette for flere lønnsomme arbeidsplasser, og et bærekraftig velferdssamfunn, sier han.

I dag kan gründere og bedrifter velge i et bredt spekter av ordninger og aktører når de skal utvikle seg. Tilbakemeldinger fra bedriftene selv er at de opplever en jungel av støtteordninger og virkemidler, som det kan være vanskelig å finne frem i. Enkeltbedrifter forstår ikke alltid arbeidsdelingen mellom Innovasjon Norge, Forskningsrådet og SIVA. I tillegg finnes det en rekke mindre aktører og ordninger, som Doga og Patentstyret.

- Det er mye som fungerer bra i virkemiddelapparatet i dag, men nå er tiden kommet for en gjennomgang av helheten. Vi bør bli bedre på å kutte ut ordninger som ikke fungerer, og prioritere det som fungerer. Her har vi ikke vært systematiske nok, sier næringsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Arbeidet starter denne uken med at Nærings- og fiskeridepartementet og Finansdepartementet lyser ut et anbud, en såkalt områdegjennomgang. Områdegjennomgangen skal blant annet kartlegge bedriftenes behov, se på overlapp mellom ordninger og gi vurderinger og anbefalinger til veien videre. Det tas sikte på at arbeidet kan starte i desember 2018, og at de siste anbefalingene fra konsulentene kommer i desember 2019.

Dette er første gang Nærings- og fiskeridepartementet foretar en helhetlig gjennomgang av et slikt omfang. Departementet og konsulentene skal se på virkemidler og støtteordninger til en verdi av godt over 10 milliarder kroner.

Det vil bli arrangert både høringsmøter og innspillsrunder i forbindelse med arbeidet med å gjennomgå virkemiddelapparatet.

- Vi vet ennå ikke hvilke endringer som vil komme ut av denne gjennomgangen, og det er derfor for tidlig å si noe om hvordan dette vil påvirke de ansatte som jobber med støtteordningene. Det vi vet er at opprydningen skal gi mer verdiskaping og flere lønnsomme arbeidsplasser, sier Røe Isaksen.

Fakta - Gjennomgangen av virkemiddelapparatet

  • Hva er det næringsrettede virkemiddelapparatet, kort forklart? Det næringsrettede virkemiddelapparatet er institusjoner og ordninger som gjennom for eksempel pengetilskudd, lån, testfasiliteter og rådgiving bidrar til økt verdiskaping i næringslivet.
  • Viktige aktører er eksempelvis Innovasjon Norge , Forskningsrådet og SIVA. 
  • Nærings- og fiskeridepartementet står ansvarlig for arbeidet i samarbeid med andre departementer.
  • Gjennomgangen gjelder både store og små aktører.
  • Arbeidet skal være avsluttet i løpet av 2020.