Historisk arkiv

Ny ordning for levendelagring av torsk

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Nærings- og fiskeridepartementet

- Vi får nå på plass en ordning som gir mulighet for å lagre fisken lenger – samtidig som vi får mer kunnskap. Kunnskap som i sin tur kan brukes for å legge til rette for fremtidens levendelagring, sier fiskeriminister Harald T. Nesvik.

Under sjømatdagene på Hell tidligere i år varslet fiskeriministeren at det vil legges til rette for levendelagring i en lengre periode enn dagens ordning legger opp til. Nå åpner Fiskeridirektoratet for søknader. De som kommer inn under ordninga, vil få mulighet til å lagre fisken i 20 uker, sammenliknet med dagens 12 uker.

- Dette vil gi nye muligheter for levendelagring, og det kan bidra til bedret råstofftilgang for industrien, sier fiskeriministeren.

- Samtidig er kunnskap en nøkkel til god og langsiktig næringsutvikling, og gjennom ordningen vi nå åpner for skal næringsaktørene være med å øke kunnskapen. Det dreier seg blant annet om korrekt og automatisert ressursregistrering, styrket fiskevelferd og økt kunnskap om smitteproblematikk, sier Nesvik.

Dispensasjonsordning for levendelagring i inntil 20 uker (Fiskeridirektoratets nettsider)