Forsiden

Historisk arkiv

Regjeringen besøker småbedrifter over hele landet i juni

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Nærings- og fiskeridepartementet

Hverdagen skal bli enklere for småbedriftene. Derfor reiser regjeringen ut og besøker flere hundre småbedrifter i uke 26. Målet er å få innspill til den nye strategien for små og mellomstore bedrifter som kommer til høsten.

Det går godt i norsk næringsliv. Veksten i fastlandsøkonomien fortsetter. Arbeidsledigheten har ikke vært lavere på ti år, sysselsettingen øker, og eksporten øker i de fleste fylker. Det betyr ikke at det er på tide å lene seg tilbake, snarere tvert imot. Regjeringens mål er at det skal være enklest mulig å drive bedrift og skape arbeidsplasser i Norge. Dette er et mål det må jobbes mot hele tiden, også når det går bra. For å lykkes må vi lytte til dem som vet hvor skoen trykker. Derfor skal regjeringen møte hundrevis av småbedrifter i hele landet siste uken i juni.

– En god næringslivspolitikk i bunn er viktig for alle bedrifter. Samtidig må vi anerkjenne at det er stort mangfold i landets små og mellomstore bedrifter. Hvis politikken skal treffe hele spekteret, krever det innsats på tvers av departementer og av hele regjeringen. Derfor har jeg bedt statsrådene om å prioritere møter med små og mellomstore bedrifter denne uken, så vi kan bli bedre kjent med småbedriftslivet og få høre hva som skal til for å gjøre hverdagen deres enklere, sier statsminister Erna Solberg.

95 prosent av alle bedriftene i Norge har mindre enn 50 ansatte og over én million arbeidstakere jobber i disse bedriftene.

Tirsdag 25. juni starter regjeringen turneen "Småbedriftslivet" med et kick-off der lederne av de fire regjeringspartiene speed-dater om lag 50 bedrifter på Hvelvet i Lillestrøm. Her kommer bedrifter fra hele regionen for å fortelle regjeringen hva som er viktigst for dem.

- Små og mellomstore bedrifter står samlet for nesten halvparten av den årlige verdiskapingen i Norge. Det utgjør nær 700 milliarder kroner, eller et halvt statsbudsjett i året. Det er disse bedriftene som er ryggraden i norsk næringsliv og som sikrer oss inntekter til velferd. Ambisjonen er at det skal bli enda enklere å starte, drive og få disse bedriftene til vokse, sier næringsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Regjeringen arbeider med en strategi for små og mellomstore bedrifter som kommer til høsten. Et av målene for besøkene er å få innspill til strategien. Innspill kan også legges inn her: regjeringen.no/smabedriftslivet

Næringsminister Røe Isaksen skal i løpet av fire dager innom 8 fylker (Akershus, Hedmark, Oppland, Buskerud, Rogaland, Vest-Agder, Aust-Agder og Telemark), og få innspill fra om lag 300 bedrifter. 

- Småbedriftene er avgjørende for levende lokalsamfunn. De utgjør bygdesentrum og hjørnesteinsbedrifter. Derfor er det viktig at vi lager treffsikre rammevilkår som sikrer bærekraftige arbeidsplasser rundt om i landet vårt, sier næringsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Hvem er småbedriftene?

  • 95 prosent av alle bedrifter har mindre enn 50 ansatte.
  • Tall fra DNB og NyAnalyses rapport "Norske bedrifters verdibidrag" fra januar 2018 viser at bedrifter med færre enn 100 ansatte står for 42 prosent av verdiskapingen, 62 prosent av sysselsettingen i norsk næringsliv, og 38 prosent av skatteinngangen.
  • Det er stor variasjon i SMBene: Noen bedrifter tilbyr sine tjenester kun i et lokalt marked, f.eks serveringssteder. Andre leverer inn i en verdikjede, for eksempel som underleverandør til en større bedrift. Flere av bedriftene i den maritime klyngen på nordvestlandet er eksempler på denne typen. For det tredje har vi også bedrifter som bygger på innovasjoner, for eksempel ny teknologi, som har store vekstambisjoner og som er rettet mot det globale markedet helt fra starten.

Hva er SMB-strategien?

  • Regjeringens strategi for små og mellomstore bedrifter (SMB) kommer til høsten.
  • Hovedfokus er områder der bedriftens størrelse antas å ha betydning, for eksempel tilgang til kompetent arbeidskraft, tilgang på kapital til å foreta nye investeringer og til å vokse, tilgang til markeder, og ikke minst hvilke forenklinger regjeringen har gjort og planlegger fremover som gjør bedriftenes hverdag enklere og reduserer unødvendig tidsbruk.
  • Gjennom "småbedriftslivet" ønsker vi innspill fra alle bedriftene regjeringen møter til denne strategien.