Historisk arkiv

Småbedriftslivet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Statsministerens kontor

Statsminister Erna Solbergs tale ved oppstarten av turneen «Småbedriftslivet» på Lillestrøm, 25. juni 2019.

God morgen!

Takk for at dere setter av tid til dette i en travel hverdag.

Jeg er vet at dere som leder små og mellomstore bedrifter har det travelt. Men jeg tror dagen i dag vil være en god investering – på sikt.

Små og mellomstore bedrifter er livsnerven i lokalsamfunnene og arbeidsplassene til folk.

Derfor er regjeringen opptatt av at næringspolitikken treffer dere.

Næringspolitikken angår en million arbeidstakere i Norge i såkalte småbedrifter – med færre enn 50 ansatte.

Familier over hele landet et avhengige av inntekten fra disse arbeidsplassene.

Det betyr at det som er bra for småbedriftene, det er bra for Norge.

Den daglige innsatsen til dere som driver disse bedriftene bidar til det velferdssamfunnet vi ser rundt oss.

Når vi snakker om småbedrifter som gruppe, så er bildet variert:

  • Noen bedrifter tilbyr sine tjenester utelukkende i et lokalt marked.
  • Andre bedrifter er underleverandør til større bedrifter.
  • Vi har også bedrifter som bygger på nyvinninger i global sammenheng. De har gjerne store vekstambisjoner og er rettet mot det internasjonale markedet helt fra starten.

Uansett – en sterk base med gode små og mellomstore bedrifter i alle deler av næringslivet er avgjørende for vårt velferdsnivå.

Uten dere lykkes vi ikke.

Regjeringen har lovet småbedriftene to ting.
For det første at vi skal være deres talspersoner og ombudsmenn.

Vi skal lytte til utfordringene dere har, og vi skal bruke våre kanaler til å gjøre noe med det.

Og når vi vurderer nye politiske tiltak skal vi alltid huske å stille oss selv spørsmålet: Hvordan vil dette slå ut for småbedriftene?

For det andre, at vi forstår at det er dere som skaper verdier. Vi skaper rammebetingelser.

I fjor ble det etablert over 60 000 nye virksomheter i Norge.
Det går godt i norsk økonomi, og det er bra.

Likevel har vi noen utfordringer.
For eksempel at det bare er en liten del av disse bedriftene som vokser.

Alle bedrifter trenger ikke å bli større.
Flere ønsker kanskje heller ikke å vokse. Og det er helt i orden.

Men for å sikre arbeidsplasser og verdiskaping, må ikke småbedrifter hindres i å bli bedre, større og mer produktive.

Ambisjonen er at det skal bli enda enklere å starte, omstille, fornye og drive bedriftene.
Regjeringen arbeider derfor med en strategi for små og mellomstore bedrifter.
Der vil vi synliggjøre hvilke utfordringer småbedrifter over hele landet står overfor.

Strategien er bygd opp rundt fire tema:

  • Forenklinger for næringslivet
  • tilgang til kapital
  • tilgang til markeder og
  • tilgang til kompetanse

Nå gleder jeg meg til å speed-date dere, for å få innspill til hva som kan bli bedre.