Historisk arkiv

Presseinvitasjon: Innspillsmøte om nasjonalt dronesenter

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Nærings- og fiskeridepartementet

Statssekretær Daniel Bjarmann-Simonsen møter mandag 25. februar aktører fra akademia, statlige etater, bedrifter og interesseorganisasjoner.

Flyvende drone
Illustrasjonsfoto: Unsplash.com/@Dose

De skal gi innspill til departementets arbeid med utredning av et nasjonalt kompetanse- og testsenter for droner.

– Det er viktig å få kartlagt de forskjellige aktørenes behov på dette området. Dette må gjøres før vi eventuelt går i gang med å utrede nærmere lokalisering, finansiering og hvilke funksjoner et slikt senter bør ivareta for å støtte opp om utviklingen av norsk droneindustri og arbeidsplasser, sier statssekretæren.

Innspillsmøtet blir holdt i Nærings- og fiskeridepartementets lokaler i Kongens gate 8, klokken 13:00 -15:45, mandag 25. februar.

Pressen er velkommen til å delta fra klokken 15:30 (de siste 15 minuttene). Da vil statssekretæren oppsummere møtet. Presse som ønsker å delta, må gi beskjed på forhånd, og bes møte senest klokken 15:15 i resepsjonen.  Husk pressekort eller ID.

Fakta:

I januar ba Nærings- og fiskeridepartementet om skriftlige innspill på følgende spørsmål:

  • Er det behov for et nasjonalt dronesenter?
  • Hvilke samfunnsbehov skal et eventuelt nasjonalt dronesenter dekke?
  • Kan noen av behovene dekkes av eksisterende tilbud i Norge og/eller utlandet?
  • Hvilke konkrete funksjoner skal et eventuelt nasjonalt dronesenter ivareta?
  • Hvordan kan et eventuelt nasjonalt dronesenter bidra til verdiskaping i næringslivet?
  • Hvordan kan et eventuelt nasjonalt dronesenter finansieres av både private og offentlige brukere?

Det er fortsatt mulig å sende inn skriftlige innspill innen 1.mars til postmottak@nfd.dep.no. Utredningen vil ferdigstilles i 2019.

Les også: