Historisk arkiv

Regjeringen Solberg

Lansering av regjeringens helsenæringsmelding

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Nærings- og fiskeridepartementet

Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen presenterer fredag 5. april regjeringens nye helsenæringsmelding. Pressen og andre interessenter er velkommen til å delta på lanseringen.

Nett-tv Lansering av regjeringens helsenæringsmelding

Se sendingen her

Se sendingen her

- Helsenæringen har et stort potensial til å vokse, både nasjonalt og internasjonalt. Gjennom å tenke nytt kan næringen gi pasientene gode løsninger, samtidig som vi sikrer nye arbeidsplasser. Men skal bedriftene lykkes med dette, må myndighetene legge forholdene til rette for at næringslivet og den offentlige helsetjenesten kan samarbeide tettere. Det er et mål med denne meldingen, sier næringsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Meldingen er et samarbeid mellom Helse- og omsorgsdepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet. Statssekretær Maria Jahrmann Bjerke fra Helse- og omsorgsdepartementet vil også være til stede. 

Program

  • Kl 12:30 Presseseanse - visning av fremtidens operasjonsstue 
  • Kl 13:00 Lansering:

Velkommen av Erik Fosse på Rikshospitalet – intro om Intervensjonssenteret og fremtidens operasjonsstue

Kathrine Myhre, administrerende direktør i Norway Health Tech, gir en intro om potensialet i helsenæringen. 

Assisterende generalsekretær i Kreftforeningen, Ole Alexander Opdalshei, gir pasientperspektivet

Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen presenterer helsenæringsmeldingen. 

  • Oppmøte presse: Kl 12.30
  • Sted: Intervensjonssenteret på Rikshospitalet.
  • Adresse: Sognsvannsveien 20
  • Akkreditering: Presse som ønsker å være tilstede må akkreditere seg innen torsdag 4. april kl 12. Send påmelding til media@nfd.dep.no

Informasjonen over gjelder kun for presse som ønsker å dekke arrangementet. Bransjeaktører og andre som ønsker å overvære lanseringen kan møte kl. 13 ved hovedinngangen til Rikshospitalet (Sognsvannsveien 20). Presentasjonen av meldingen vil blir holdt i Store auditoriet rett ved hovedinngangen. Lanseringen vil også bli streamet på denne nettsiden: regjeringen.no/HNmelding