Historisk arkiv

Lakseoppdrett:

Sender regler for kutt i produksjonskapasiteten på høring

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Nærings- og fiskeridepartementet

Reglene for hvordan oppdrettere i røde soner skal gjennomføre kutt sendes i dag på høring.

I høst skal regjeringen bestemme hvilke områder som får lov til å øke produksjonskapasiteten for laks, og hvilke som må kutte.

Produksjonskapasitet er den mengden tonn fisk en oppdretter kan ha stående i sjøen til enhver tid.

Bakgrunnen er det såkalte trafikklyssystemet, som skal sørge for forsvarlig og forutsigbar vekst i laksenæringen.

- Jeg har tidligere varslet at trafikklyssystemet vil få konsekvenser. Senere i år skal vi fargelegge kysten. Hvis noen områder blir røde, så må oppdretterne i dette området redusere produksjonskapasiteten, sier fiskeri- og sjømatminister Harald Tom Nesvik.

Forslaget som nå sendes på høring gjelder tekniske regler for hvordan reduksjonen i røde områder skal gjennomføres. Frist for å komme med svar er 29. november.

Du finner høringsnotatet her

Fakta om trafikklyssystemet

  • Trafikklyssystemet innebærer at landet er delt inni tretten fargelagte områder.
  • Fargen settes ut fra hvordan lakselusa påvirker villaksen i området, og avgjør om oppdretterne i området får lov til å øke produksjonskapasiteten for laks, eller om den reduseres.
  • Dersom påvirkningen anses å være akseptabel (grønn) kan det åpnes for å vekst.
  • Dersom påvirkningen anses å være moderat (gul) vil kapasiteten være uendret.
  • Om påvirkningen anses å være uakseptabel (rød) vil kapasiteten kunne senkes.
  • Fargeleggingen av kysten vil skje i slutten av 2019.